Lời cầu nguyện trước lúc lái xe

Lạy Chúa, cuộc lữ hành của con khởi đầu và kết thúc trong Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, những người này đặc biệt với con, xin Chúa dẫn đưa chúng con đến nơi an toàn và đúng giờ. Khi chúng con lái xe xin Chúa dẫn đường và giữ chúng con khỏi tai ɴạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con được minh mẫn trí óc để vững chắc tay lái. Amen.

One thought on “Lời cầu nguyện trước lúc lái xe

  1. Wayne Tran says:

    Chúng con trong. Cây vào Chúa nhớ lời cầu bầu cùng mẹ Mảria cho chúng con tránh tai nạn va an bình trong lỗi cầu nguyện mỗi khi lái xe cung xin Chúa mới bệnh tật tuổi già … chung con cau xin Chua va me .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *